Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Historia Galerii

Galeria OGRÓD SZTUKI w Konstantynowie Łódzkim 

Koncepcja utworzenia Galerii OGRÓD SZTUKI narodziła się z inicjatywy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim Andrzeja Cieślika w 1993 r. 14 maja 1993 r. o godz. 1400 została otwarta pierwsza wystawa prac dzieci i młodzieży pt. Kwiaty polskie w formie konkursu, gdzie zostały zaprezentowane powstałe z wyobraźni kompozycje malarskie w różnorodnych technikach.
Dzięki przychylności ówczesnych władz nowopowstała instytucja podjęła działania wystawienniczo-edukacyjne zmierzające do rozpowszechniania sztuki i polskich tradycji oraz popularyzacji działań artystycznych tworzących dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Wiosną 1994 r. kierownikiem galerii została Wiesława Przybyło-Cieślik, wiążąc pracę oświatową i wystawienniczą tej instytucji. W pierwszych latach działalności Galerii OGRÓD SZTUKI zostały zorganizowane między innymi takie wystawy jak: Bliżej teatru, Konstantynów moje miasto, Tkanina, Ziemia jest tylko jedna.
Uwzględniając potrzeby edukacyjne ludności miasta w zakresie działań twórczych we wszystkich kategoriach wiekowych, galeria przejęła również funkcje oświatowe, kształcąc dzieci i młodzież oraz osoby starsze. Dzięki pracom adaptacyjnym prowadzonym w latach 2007/2009, siedziba galerii przy ul. Jana Pawła II 9 stała się miejscem w centrum miasta tętniącym życiem i twórczą energią.
Przełomowym momentem dla działań wystawienniczych galerii stała się wystawa zorganizowana w roku 2009 z okazji Złotego Jubileuszu malarki dzieci Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury i dyrektor Haliną Bernat. Niezwykłe dwie osobowości, które zaczarowały galerię. I od tego wszystko się zaczęło!
Galeria OGRÓD SZTUKI w ciągu 25 lat zorganizowała około 210 wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. takich artystów jak: Danuta Muszyńska-Zamorska (Polska-Warszawa), prof. Stanisław Wójcikowski (Francja-Paryż), prof. Leszek Misiak (Polska-Kraków), Anna Maria Pilszak (Polska-Sanok), Małgorzata Seweryn (Polska-Kraków), Ilka Zofia Neumann (Niemcy-Berlin), Stefan Dybowski (Niemcy-Berlin), Barbara Lis (Polska-Kraków), Florian Kohut (Polska-Bielsko-Biała), Ewa Borowska (Polska-Biała Podlaska), Sylwia Romecka (Polska-Konstantynów Łódzki), Anna Bobrowska-Ekiert (Polska-Łódź), Paweł Duraj (Polska-Konstantynów Łódzki), 
Wystawy grupowe: Stowarzyszenie Artystów MŁYN (Zgierz), Artyści na ASP z Konstantynowa Łódzkiego, Dom Kultury ZACISZE (Warszawa), Pracownia Obrazu Cyfrowego nieżyjącego już prof. Jacka Nowotarskiego (ASP Łódź), Wystawa Studentów Technik Teatralno-Filmowych przedmiotu Zagadnienia scenografii pod opieką wykładowcy Justyny Cieślik-Płusy (ASP Łódź) i wiele innych.
Wystawy związane z tradycjami kulturowymi eksponowane we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz kustosz Alicją Woźniak: Wiejskie świętowanie, Aniołowie się radują, Wiejska codzienność, Anioły do nas przyszły. Cykliczne współdziałanie przy realizacji projektów edukacyjno-kulturowych z Działem Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu Łódzkiego Domu Kultury pod okiem kustosz Danuty Wachowskiej.
Instalacje świąteczne na rynku miasta to kolejny przejaw inicjatyw artystycznych, których pomysłodawcą jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzej Cieślik. W roku kulturalnym 2017/2018 galeria współtworzyła z instytucjami takimi jak szkoły i przedszkola naszego miasta instalacje pt. Świąteczna paczka z aniołami i Bajkowa Wielkanoc 2018, którą mogli podziwiać wszyscy mieszkańcy oraz goście przybyli do naszego miasta z okazji świąt. Jest to w swoim zamyśle i idei wspaniała promocja naszego miasta, ale także doskonała forma integracji mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego z wytworem ludzkiej wyobraźni – dziełem sztuki, a także doskonała zabawa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Galeria jest organizatorem 11 edycji plenerów malarskich województwa łódzkiego PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego – instytucji promujących zarówno piękno naszego regionu, jak również artystów, instruktorów ośrodków kultury i osób utalentowanych, których pasją jest malowanie. Jesteśmy w związku z tym właścicielami największej, bo liczącej ponad 700 sztuk, kolekcji obrazów – dokumentów w województwie łódzkim, (edycje plenerów malarskich 2007-2018). 
W 2017 roku z okazji 10-lecia organizacji PEJZAŻU MALOWANEGO ZIEMI ŁÓDZKIEJ, otrzymaliśmy WYRÓŻNIENE za Regionalny Produkt Turystyczny 2017. 
Galeria OGRÓD SZTUKI współpracuje z instytucjami kultury takimi jak: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (w 2016 roku umowa o współpracy artystycznej pomiędzy rektor Jolantą Rudzką-Habisiak a burmistrzem miasta Konstantynowa Łódzkiego Henrykiem Brzyszczem i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzejem Cieślikiem), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódzki Dom Kultury i jego Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu (realizacja kompozycji przestrzennych inspirowanych haftem ludowym NIE TYLKO PETANKA), Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (uczestnictwo w projektach edukacyjnych, konkursach plastycznych i pokazach mody), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Realizujemy projekty edukacyjne współdziałając z muzeami m.in. Muzeum w Słupsku, Muzeum w Pile, Okręgowym Muzeum w Bydgoszczy, Domem Literatury w Łodzi i ośrodkami kultury w Polsce takimi jak: Ośrodek Kultury MUFLON w Jeleniej Górze, Ośrodek Kultury w Tychach, Miejski Dom Kultury w Częstochowie, Bielski Dom Kultury, czy też Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury BRONOWICE
w Lublinie itd.
W Galerii OGRÓD SZTUKI prowadzone są cotygodniowe zajęcia – Warsztaty Plastyczne FORMAT A4 dla około 50 osób, skupiające 4 grupy dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat oraz Warsztaty FORMAT A3 dla słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od wielu lat dzieci i młodzież zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach wiedzy o sztuce oraz plastyczno-fotograficznych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Wielokrotni zdobywcy nagród otrzymują stypendia artystyczne burmistrza miasta Konstantynowa Łódzkiego za działalność twórczą i promocję miasta w sesjach letnich i zimowych. Galeria sprawuje ponadto merytoryczna opiekę nad studentami ASP w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i warszawskiego, Wydziału Historii Sztuki, Wydziału Etnologii oraz Kulturoznawstwa, przyjmując ich na staże absolwenckie.
Priorytetowym działaniem oświatowym Galerii jest umożliwienie mieszkańcom miasta, tym małym i tym dużym, kontaktu z dziełami sztuki, artystami reprezentującymi zróżnicowane nurty i tendencje w sztuce. To również promocja Konstantynowa Łódzkiego na forum międzynarodowym i ogólnopolskim oraz dbałość o walory artystyczne realizowanych projektów, związanych z kulturą oraz tradycją regionu.

Przesłanie, jakie nam towarzyszy w codziennej pracy, to słowa Jana Pawła II z Listu do artystów, w którym czytamy: 

Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji.

Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości.