Mali Twórcy – warsztaty ceramiczne

Mali Twórcy – warsztaty ceramiczne

Zadanie dofinansowane przez FUNDACJĘ BGK – program: Na dobry początek! XV edycja, 2022

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł – 100% 

Zadanie zakłada przeprowadzenie warsztatów ceramicznych. Łącznie działaniami projektu obejmiemy ok. 1000 dzieci z Konstantynowa Łódzkiego ze wszystkich placówek oświatowych i opiekuńczych miasta, w tym z Zespołu Szkoło Specjalnych oraz podopiecznych Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Każdy warsztat rozpoczniemy od wprowadzenia dzieci w świat rzeźby. Dzieci poznają techniki jej kształtowania, techniki zdobnicze i rzeźbiarskie oraz proces powstawania rzeczy codziennego użytku jakim są np. naczynia. Kolejnym krokiem będzie bezpośredni kontakt i praca z gliną samoutwardzalną. Każde z uczestników będzie miało przygotowany swój materiał, tak aby poczuł, że glina jest zimna, lepka i różni się od innych mas do lepienia, które znają mają np. plastelina. Zakupione koła garncarskie pozwolą zaprzyjaźnić się z nowym materiałem w bardziej profesjonalny sposób, ukazując inny procesu formowania bryły. Forma pracy będzie dostosowana do wieku i zdolności dzieci. Proste formy np. kwiatek, czy formy płaskie wyciskane foremkami są w stanie ulepić najmłodsi. Ostatnim etapem twórcy jest proces dekorowania. Przygotujemy różnorodne ozdoby (listki, gałązki, stemple, koronki) dające inne faktury, tak aby pobudzić ich fantazję, uwalniając wewnętrzną ekspresję twórczą dziecka. Eksperymentowanie z różnymi materiałami, rozwinie kreatywność i sprawność manualną każdego malucha. Dzieci nie będą miały niczego narzucane, aby uruchomiły swoją wyobraźnię. Każdy uczestnik swoje działo zabierze ze sobą do domu. Jedynym ograniczeniem będzie wielkość figur. Małe rączki nie poradzą sobie z dużym kawałkiem gliny, dlatego wspólnie stworzą rzeźbę, będącą eksponatem na zorganizowanej wystawie wraz z poczęstunkiem na koniec projektu.

Mali Twórcy - warsztaty ceramiczne