Instruktor: Iwona Starkowska

Wiek: 6 – 14 lat

Dzień i godzina zajęć: Środa 16.30

Koszt: 15 zł / 1 zajęcia

Instruktor : Iwona Starkowska  – Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz instruktor artystyczny i animator kultury. Od 25 lat prowadzi zajęcia muzyczne, głównie wokalne dla dzieci i młodzieży oraz muzykoterapię dla osób niepełnosprawnych. Przygotowuje uczestników konkursów i przeglądów muzycznych, jest organizatorem wielu imprez i festiwali, tworzy własne projekty artystyczne, muzyczne i teatralne. Od kilku lat prowadzi także grupę musicalową.

Zajęcia grupowe prowadzone są z podstaw emisji głosu, pracy nad rozszerzeniem skali dźwiękowej, ćwiczeń dykcji i interpretacji, ćwiczeń scenicznych (które nauczą jak prezentować się na scenie) oraz interpretacji utworów. Pracujemy na repertuarze rozrywkowym i estradowym. Lekcje śpiewu oparte są na pracy z mikrofonem, odbywają się z towarzyszeniem żywego instrumentu (pianino) lub
z akompaniamentem instrumentalnym. Dla uczestników od 6 roku życia.