Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
ul. Łódzka 28
+48 42 211 17 63
sekretariat@mok.konstantynow.pl
+48 42 211 17 63