Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

I - VI edycja

Natura sama w sobie – to wielka tajemnica związana z odczuwaniem prawdziwego piękna i nie sposób przecenić jej pozytywnego wpływu na myśli i odczucia człowieka. Bardzo ważną rolę w rozwoju pejzażu odegrało malarstwo plenerowe, a później impresjoniści, dla których krajobraz stał się głównym tematem przedstawień ujmowanym w całkiem inny sposób. Pejzaż, to swoisty rodzaj wypowiedzi, gdzie artysta pragnie przekazać zmienne wrażenia kolorystyczno – świetlne i wzajemne relacje barwne., Naturę nie tylko, jaką zna, ale przede wszystkim taką, jaką on widzi i odczuwa. Artysta staje się przekazicielem ładunku emocjonalnego i tak, jak poeta czy muzyk tworząc swoje dzieła napełnia je własnym życiem pełnym swoistej poezji i piękna.

Od 2008 roku organizujemy Otwarty Plener Plastyczny Województwa Łódzkiego pod hasłem PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ. Do udziału w plenerze zaprosiliśmy artystów plastyków reprezentujących wszystkie powiaty naszego województwa. To projekt artystyczny po raz pierwszy realizowany w takiej skali i z tak licznym udziałem środowiska plastycznego. Jego celem jest ukazanie uroków regionu widzianego oczami artystów plastyków, na co dzień związanych z miejscem swojego życia i pracy twórczej. 

Zainspirowani propozycją wspólnego pleneru przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim malarze namalowali obrazy ukazujące najpiękniejsze miejsca z terenu swojego zamieszkania, zabytki architektury świeckiej i sakralnej oraz obiekty przyrody. Corocznie powstaje około 70 obrazów. W kolekcjach odnajdujemy strony rodzinne, zakątki miłe sercu, poruszające najczulsze struny duszy artysty i widza jednocześnie -  to, co nazywamy potocznie Małą Ojczyzną. Właśnie pejzaż będąc najbardziej narodowym rodzajem sztuki, uczy nas miłości do ziemi rodzinnej.  Podróżując po świecie i odwiedzając różne ciekawe miejsca, cały czas w myślach powracamy do swojskiego bliskiego nam pejzażu okolicy, w której mieszkamy.

Publikacje katalogów towarzyszyły wszystkim wystawom kolekcji pełnych uroku pejzaży, które powstały w trakcie Otwartych Plenerów Malarskich Województwa Łódzkiego. Dzieła zostały wykonane przez artystów mieszkających w miastach i miasteczkach związanych codzienną pracą z Ośrodkami Kultury, Muzeami i Galeriami Sztuki.

W imieniu własnym oraz wszystkich partnerów projektu serdecznie dziękuję artystom za spontaniczny udział w plenerze i życzę wytrwałości oraz sukcesów w pracy twórczej. Mam nadzieję, że nie jeden obraz utrwalony ręką artysty zostanie w państwa wspomnieniach , a następujące po sobie za każdym razem nowe wiosna i lato, jesień i zima, zmiany pór dnia i nocy, światła i ciemności wypełniać będą całkowicie uczucie zachwytu nad pięknem natury      

Andrzej Cieślik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim

 

Pejzaż malowany ziemi łódzkiej 2008 - 2013

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:52

ZAŁĄCZNIKI:

								

katalog poplenerowy 2013

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:51

katalog poplenerowy 2012

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:51

katalog poplenerowy 2011

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:50

katalog poplenerowy 2010

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:50

katalog poplenerowy 2009

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:50

katalog poplenerowy 2008

Utworzono dnia 31.10.2017, 13:49