Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013

Miejski Ośrodek Kultury zrealizował zadanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013, dofinansowane ze środków Narodowego Centrum KulturyCelem zadania było zainicjowanie działań służących wzmocnieniu więzi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim (MOK) z mieszkańcami, poprzez odkrycie i rozwinięcie ich potencjału kulturowego. Nawiązanie relacji partnerskich i form współpracy między MOK a podmiotami indywidualnymi, działającymi na rzecz kultury oraz wspieranie autorskich projektów z dziedziny będzie nowatorskim działaniem „oddania” kultury w ręce społeczności lokalnej. 

Została przeprowadzona diagnoza potrzeb kulturalnych grup/środowisk lokalnych, które nie korzystały z oferty MOK i do tej pory nie podejmowały z nim jakiejkolwiek współpracy. Rezultatem diagnozy była identyfikacja ww. grup społecznych oraz rozpoznanie obszarów, które  mogłyby stać się przedmiotem wspólnych projektów. Badanie służyło również określeniu potencjalnych kierunków rozwoju oferty MOK uwzględniającej oczekiwania mieszkańców naszego miasta.

W odpowiedzi na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) zostało złożonych osiem listów intencyjnych.  Jeden z nich był kompilacją wielu pomysłów, częściowo wpisujących się w pozostałe inicjatywy. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, które zostały zdiagnozowane podczas badania potrzeb kulturalnych środowisk lokalnych pozostających poza zasięgiem oddziaływania MOK wybrano do realizacji 7 inicjatyw. Wszystkie działania są wynikiem nawiązanych relacji partnerskich pomiędzy MOK a liderami. Konkretne działania i szczegóły zostały wspólnie opracowane, tak aby jak najbardziej spełniały oczekiwania środowiska lokalnego. Wybrane inicjatywy skierowane są do zróżnicowanych pod względem wieku i zainteresowań mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.  Działania jakie będą zrealizowane w dużej mierze pokrywają zapotrzebowania na „kulturę” wskazane podczas badania. Głównym kryterium wybory inicjatyw były pasje, zainteresowania oraz oczekiwania mieszkańców.

koordynanator zadania: Mariusz Augustyniak, Aleksandra Lobka