Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Zespoły muzyczne

Kapela Podwórkowa "Konstantynowiacy" powstała 17 września 1977 r. przy Zakładowym Klubie Fabrycznym Z.P.W. "Konstilana". Od chwili powstania do dnia dzisiejszego instruktorem i kierownikiem muzycznym jest Tadeusz Woreta. Od 1983 r. Kapela działała pod patronatem Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, dając jednocześnie koncerty podczas najważniejszych imprez odbywających się w Konstantynowie Łódzkim. Po kilku latach Kapela powróciła do Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. W swoim repertuarze Kapela posiada utwory związane z folklorem miejskim-łódzkim. Brała udział w licznych festiwalach i zbiegach kapel zdobywając dyplomy, nagrody i wyróżnienia, uczestniczyła w licznych imprezach miejskich, wojewódzkich krajowych i zagranicznych.  Obecnie w kapeli zostało 3 emerytowanych muzyków z dawnego składu, doszli młodsi: wokalista i klarnecista. Kapela w dalszym ciągu rozwija swój warsztat muzyczny i poszerza swój repertuar.

 

Ludowy Zespół Śpiewaczy "Niesięcin" powstał 1993r. w związku z organizacją I Dożynek Miejskich w Konstantynowie Łódzkim. Wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich „Niesięcin” w Konstantynowie Łódzkim. Założycielką i kierownikiem Zespołu jest emerytowana nauczycielka p. Anna Krystyna Urbańczyk. W 1994r opiekę muzyczną nad zespołem objął akordeonista p. Ryszard Ścibur, obecnie p.Krzysztof Turała. W repertuarze Zespołu są przyśpiewki biesiadne, strażackie, patriotyczne i żołnierskie oraz kościelne ale zasadniczą część stanowią piosenki ludowe, obrzędy i zwyczaje naszego regionu. Zespół prowadzi aktywną działalność na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego i województwa łódzkiego. Swymi występami uświetnia uroczystości dożynkowe (miejskie, powiatowe, wojewódzkie), strażackie, kół gospodyń wiejskich, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, Rady Osiedla „Złotno” w Łodzi, przedszkoli i szkół oraz uroczystości kościelne. Ściśle współpracuje z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi.