„Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim”

 

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim realizuje program, którego celem jest zainicjowanie działań służących wzmocnieniu więzi działalności MOK z mieszkańcami, poprzez odkrycie i rozwinięcie ich potencjału kulturowego.

 

Zadanie składa się z kilku etapów:

Przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego według opracowanego scenariusza wywiadu. Badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu jakościowych i ilościowych metod zbierania i analizy danych. Szczególną uwagę zwracamy na3 grupy:

– młodzież i studenci w wieku 13-26 lat

– dorośli 35+

– mieszkańcy osiedla „Srebrna Ostoja”

 

Wnioski z badania ujęte zostaną w raporcie, który zawierać będzie wskazówki i rekomendacje dotyczące charakteru działań MOK w Konstantynowie służących wzmocnieniu jego zaangażowania w realizację potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

W wyniku diagnozy ogłosimy nabór na inicjatywy lokalne i zrealizujemy od 3 do 7 inicjatyw. Poprzez partycypację i dialog zamierzamy zwiększyć wpływ mieszkańców miasta na działalność MOK, „oddając” kulturę w ręce społeczności lokalnej. (budżet 30 tys. zł)

 

Ankieta do 24.04.2022 www.mok.konstantynow.pl/ankieta
Papierowo w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Badanie przeprowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark.