Raport „Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim”

Przedstawiamy Państwu raport opracowany przez Biuro Badań Społecznych Question Mark na potrzeby badania Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji projektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022”.

Dokument prezentuje wyniki przeprowadzonych badań, składające się z części ilościowej i jakościowej. Wyniki badania posłużą do poszerzania oferty kulturalnej w Konstantynowie Łódzkim, a także wspierania własnych inicjatyw mieszkańców.

Dom Kultury + Konstantynów Łódzki RAPORT PDF 

Głównym celem badania było zbadanie potencjału kulturowego i aktywizacyjnego mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, z wyszczególnieniem trzech grup, które w najmniejszym stopniu korzystają z oferty MOK:osób w wieku 13-26, 35-60 oraz osób zamieszkujących osiedle Srebrna Ostoja. W tym celu badanym zostały postawione pytania dotyczące:

  • preferencji respondentów w kwestii realizowania się kulturowego
  • oceny oferty kulturalnej w Konstantynowie Łódzkim
  • oceny oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury
  • oceny potencjału aktywizacyjnego mieszkańców

Wyniki posłużą do identyfikacji grup społecznych oraz rozpoznania obszarów, które mogłyby stać się przedmiotem wspólnych projektów w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Mają one także wskazać na potencjalne kierunki rozwoju oferty, tak, by uwzględnić oczekiwania mieszkańców i stworzyć jak najlepsze warunki służące współpracy społeczności z ośrodkiem. Wyniki posłużą wybraniu nowych obszarów współpracy między mieszkańcami a instytucją, dzięki czemu będą mogli wspierać realizację przedsięwzięć artystycznych twórczości amatorskiej. Dodatkowo, mają one także wskazywać na te obszary kultury, które według respondentów są najbardziej interesujące. Na tej podstawie zostały utworzone rekomendacje dla mieszkańców składających ofertę inicjatywy w konkursie ,,Dom Kultury + Inicjatywy lokalne” dofinansowaną przez Narodowe Centrum Kultury.