2023 Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim

Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim realizowany w ramach LGD PRYM poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kwota dofinansowania: 139 214,00 zł – 63,63%

Zadanie zakłada reaktywację i na nowo zbudowanie miejskiej orkiestry dętej, która miałaby uświetniać swoim repertuarem miejskie uroczystości, patriotyczne promując tym samym miasto i obszar Lokalnej Grupy Działania PRYM. Rozwój orkiestry wzmocni integracje i zaangażowanie lokalnej społeczności w życie kulturalne wszystkich mieszkańców, w tym z grup de faworyzowanych. Realizacja korzystanie wpłynie na zwiększenie aktywności i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania osób, które będą uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych z udziałem orkiestry.

Zakres projektu obejmuje zakup pełnego wyposażenia do funkcjonowania i działalności orkiestry tj.:

zakup instrumentów muzycznych w ilości 30 szt. w tym: flet poprzeczny, flet, klarnet, trąbka, saksofon altowy, saksofon tenorowy, waltornia, puzon, tuba, talerze marszowe, bęben, zestaw perkusyjny, werbel marszowy
zakup galowych strojów w ilości 21 szt. dla członków i dla dyrygenta
zakup sprzętu audiowizualnego
zakup pulpitów do nut
zakup przenośnego sprzętu – głośnik
zakup komputera stacjonarnego z monitorem