Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim istnieje od 16 listopada 1982r. Prowadzi działalność w dwóch obiektach: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łódzka 28, Galeria „Ogród Sztuki”, ul. Jana Pawła II 9.

 

 

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kreujemy postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze. Głównym założeniem naszej pracy jest edukacja artystyczna mieszkańców miasta we wszystkich dziedzinach sztuki. Poprzez swoją działalność skupiamy wokół siebie ludzi uzdolnionych artystycznie, którzy tworzą zespoły artystyczne a dzięki profesjonalnej i zaangażowanej kadrze powstają nowe, śmiałe projekty. Tworząc nowe formy przekazu nie zapominamy o obrzędach i tradycjach polskich. Pragniemy być rozpoznawalnym, nowoczesnym, otwartym na potrzeby społeczności lokalnej miejscem, z profesjonalną i zaangażowaną kadrą.

Kształtujemy pasje, umiejętności oraz zaspokajamy potrzeby kulturalne mieszkańców. Pragniemy umożliwiać realizację inicjatyw kulturalno – społecznych. Budujemy  współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w mieście. W swojej działalności pracujemy nad:

  • stworzeniem  elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy oferty programowej  w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych
  • zwiększeniem atrakcyjności, jakości i dostępności oferty
  • promowaniem wizerunku Miejskiego Ośrodka Kultury jako instytucji ważnej dla miasta

​​Miejski Ośrodek Kultury realizuje projekty w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Unii EuropejskiejŁódzkiego Domu KulturyWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziNarodowego Centrum Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Od 2016r. jesteśmy partnerem strategicznym Muzeum Sztuki w Łodzi w projekcie Koalicje kultury realizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem koalicji jest podnoszenie jakości edukacji kulturowej w regionie łódzkim. W 2014r. MOK został przyjęty do grona członków ENCC, europejskiej sieci ośrodków kultury założonej w Turnhout – Belgia w czerwcu 1994 roku. Stanowi ona niezwykłą platformę, skupiającą profesjonalistów i entuzjastów kultury z całej Europy.

Organizowane ​​wydarzenia cykliczne:

  • Przegląd Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych
  • Dni Konstantynowa – Święto Miasta
  • Noc Świętojańska
  • Instalacje świąteczne
  • Feriada / Wakacje letnie

​​Logo MOK