Warsztaty artystyczne eksperymentalne dla dzieci w wieku 5 – 13 lat,  wykorzystujące różnorodne techniki artystyczne w procesie twórczym, polegającym na rozwijaniu wyobraźni barwnej dziecka i pobudzającym konceptualne myślenie. Proces indywidualnego podejścia do tematu oraz dostosowanie odpowiednich form oraz wypowiedzi artystycznych do umiejętności dziecka, sprzyja indywidualizacji odbioru rzeczywistości i transponowaniu jej na płaszczyźnie.  Interaktywność działania polega na dowolnym łączeniu technik z wykorzystaniem różnorodnych form, gdzie efekt końcowy pracy jest wynikiem zamierzonego celu, bądź przypadku. Dzieci tworzą, doświadczają i są kreatorami własnego dzieła przyswajając sobie jednocześnie wiedzę na temat wybranych  elementów z wiedzy o sztuce – styl – artysta – dzieło oraz biografii słynnych artystów. Przeżycia twórcze jakiego doświadczają uczestnicy warsztatów w bezpośrednim w kontakcie z dziełem sztuki (tablica interaktywna i dostęp do mediów cyfrowych) sprzyja uzyskaniu odpowiedniego efektu wizualnego.

Prowadzący:

Wiesława Przybyło-Cieślik

Dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Podyplomowe studia muzeologiczne – Antropologia Kultury na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, Studium Techniki Teatralnej i Filmowej w Łodzi- charakteryzacja.  Laureatka konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich graficznych, malarskich, rysunkowych i fotograficznych. Udział w około 20 plenerach malarskich  międzynarodowych i ogólnopolskich min.: Miechów, Nowogard, Tyrawa Solna, Sielpia, Wysowa, Dom Pracy Twórczej Reymontówka  w Chlewiskach  itd . Organizator i współorganizator plenerów malarskich “Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”. W 2010 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za działalność twórczą i edukacyjną oraz Nagrodę Łódzkiego Kuratora  Oświaty. Odcisk jej stopy znajduje się w “Alei Gwiazda” przed Nowogardzkim Domem Kultury. Udział w projektach: “Konstantynów Łódzki dla Niepodległej # Wiktoria 1920 w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 ze środków Programu Dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej # Wiktoria 1920”  i “Kulturalny Rozkład Jazdy ” Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”. Od 30 lat pedagog, starszy kustosz i starszy instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim.