Warsztaty plastyczno-kreatywne

Nazwa zajęć: Warsztaty plastyczno-kreatywne.

Instruktor: Agnieszka Kieler

Wiek: 4 – 15 lat

Dzień i godzina zajęć: Zostaną podane i ustalone w najbliższym terminie .

Agnieszka Kieler – Starszy Instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury. Prowadzi warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych. Ukończone kursy z zakresu instruktor w ośrodku kultury, plastyka sensoryczna zajęcia stymulujące kreatywność dziecka. Koordynator konkursów, projektów i wystaw organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury. Koordynator projektu ETNO-DESIGN, Kultura dostępna 2018/2019, 2019/2020, Kultura ludowa i tradycyjna 2020, Kultura w sieci.

Podczas warsztatów stwarzamy warunki do aktywności plastycznej oraz inspirujemy do tworzenia według własnej wyobraźni niepowtarzalnych dzieł. Stawiamy na Edukację plastyczną jako edukację twórczą, dostarczając inspiracji i zainteresowanie tematem. Poprzez różnorodne techniki warsztatowe dajemy uczestnikom możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi oraz okazję do rozwijania indywidualnych umiejętności warsztatowych. Poprzez  warsztaty stymulujemy i rozwijamy wyobraźnię dziecka oraz  wrażliwości wzrokową, ćwiczymy umiejętności współpracy w grupie zadaniowej a także rozwijanie samodzielności, pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli plastycznych.