Instruktor: Anna Niewiadomska

Wiek: 60 +

Dzień i godzina zajęć: Środa  godz. 13.00 – 14.00

Koszt: 15 zł / 1 zajęcia (60 min)