Instruktor: Anna Niewiadomska

Wiek: 7 +

Dzień i godzina zajęć: Środa  godz. 17.00 – 18.00

Koszt: 15 zł / 1 zajęcia (45 min)