O nas

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kreujemy postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze. Głównym założeniem naszej pracy jest edukacja artystyczna mieszkańców miasta we wszystkich dziedzinach sztuki. Poprzez swoją działalność skupiamy wokół siebie ludzi uzdolnionych artystycznie, którzy tworzą zespoły artystyczne a dzięki profesjonalnej i zaangażowanej kadrze powstają nowe, śmiałe projekty. Tworząc nowe formy przekazu nie zapominamy o obrzędach i tradycjach polskich. Pragniemy być rozpoznawalnym, nowoczesnym, otwartym na potrzeby społeczności lokalnej miejscem, z profesjonalną i zaangażowaną kadrą.

Kształtujemy pasje, umiejętności oraz zaspokajamy potrzeby kulturalne mieszkańców. Pragniemy umożliwiać realizację inicjatyw kulturalno – społecznych. Budujemy współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w mieście.

REALIZOWANE PROJEKTY

ŁÓDZKIE PEJZAŻE

Kolekcja obrazów – malarskich dokumentów 11 edycji projektu kulturalnego w latach 2008-2018 ,,Pejzaż malowany ziemi łódzkiej‘’ to niezwykła inicjatywa, która została entuzjastycznie przyjęta przez środowisko kulturalne województwa łódzkiego.
Otwarta i zamknięta formuła ,, Pejzażu malowanego…’’ stała się dla twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, specyficzną przygodą z tradycją kulturową i obyczajami regionu województwa łódzkiego.

Prezentowane dokumenty malarskie obejmują następujące powiaty: pabianicki, poddębicki, opoczyński, zgierski, radomszczański, piotrkowski.

Tematyką kompozycji są przede wszystkim pejzaże, panoramy miast i wsi, architektura sakralna i świecka oraz osobliwości regionu. Artyści malowali swoje obrazy inspirując się zarówno pięknem natury, bądź wydarzeniami w trakcie odbywających się spotkań plenerowych i wycieczek. Stosowali różnego rodzaju środki wyrazu dla podkreślenia atmosfery i swoich wrażeń artystycznych.

Projekt kulturalny ,,Pejzaż malowany ziemi łódzkiej’’ zintegrował środowisko artystyczne regionu, umożliwił artystom dostęp do mediów, a także uświadomił wszystkim, że PLENERYZM stanowi istotną rolę w rozwoju kultury, tradycji i obyczajów.

Najnowsze wiadomości

Newsy z życia MOK

2023 KOBRO – STRZEMIŃSKI – Sztuka awangardowa

W ramach zadania zapraszamy klasy IV – VIII na bezpłatne warsztaty artystyczne mające na celu przedstawienie sylwetek artystycznego małżeństwa, Katarzyny Kobro, rzeźbiarki awangardowej i Władysława Strzemińskiego, malarza, teoretyka sztuki, publicysty, …

2023 “ZGRANA PAKA”

Celem projektu jest połączenie we wspólnej pracy twórczej dwóch grup rówieśniczych – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i szkół podstawowych w Konstantynowie Łódzkim. Stwarzając im wspólną przestrzeń do zabawy, wpłyniemy na …

WSPÓŁPRACUJEMY Z