2009-2010 „Warsztaty edukacyjne szansą na rozwój społeczności lokalnej” 

Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim w partnerstwie z Ludowym Zespołem Śpiewaczym Niesięcin. Projekt kierowany jest do mieszkańców ulicy Niesięcin oraz ulic ościennych gminy Konstantynów Łódzki. Celem projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców naszej gminy. Projekt realizowany do czerwca 2010 roku, zakładał przeprowadzenie bezpłatnych wykładów z zakresu kulturoznawstwa oraz zajęć warsztatowych z zakresu papieroplastyki, haftu ręcznego i koronkarstwa, tańca ludowego i emisji głosu.

koordynanator zadania: Mariusz Augustyniak