2010   “Muzyczny edukator nową ofertą edukacyjną w Konstantynowie Łódzkim” 

Projekt realizowany w 2010r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna”.

Jest to forma edukacji muzycznej, przy jednoczesnej aktywizacji dzieci i młodzieży w Konstantynowie Łódzkim. Celem projektu było zapoznanie uczestników z różnymi gatunkami muzyki, poprzez różne formy ekspresji artystycznej (muzyka, film, koncert). Uczestnicy projektu nabyli określoną muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną, poznając jej różne aspekty. Doświadczeni instruktorzy prowadzący warsztaty podniosą swoje umiejętności pedagogiczne.

“Muzyczny Edukator” to nowa forma edukacji i aktywizacji dzieci i młodzieży w Konstantynowie Łódzkim. Uczestnicy poznali różne gatunki muzyki: rock, blues, country, folk, hip-hop, jazz, muzyka chrześcijańska, dziecięca, elektroniczna, klasyczna, pop, punk, poezja śpiewana, reggae, ska, soul, poprzez różne działania.  Odbiorcy to przede wszystkim dzieci młodzież, dzieci ze środowisk de faworyzowanych.

W projekcie nie było ograniczenia wiekowego, dlatego każdy zainteresowany mógł w nim czynnie uczestniczyć. Instruktorzy to profesjonaliści i artyści, którzy przekazali przede wszystkim umiejętności praktyczne. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów (projekcje filmowe, dyskusje, spotkania z twórcami, warsztaty muzyczne – nauka gry na instrumentach klawiszowych, perkusji, gitarze oraz koncerty: rockowe, jazz, blues, operetka, chóralny, zespołu z Afryki W celach edukacyjnych zostały zakupione nuty, pulpity na nuty oraz teczki. W ramach zadania wykorzystano sprzęt multimedialny zakupiony ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009r.

W ramach zadania odbyły się warsztaty z muzykami, koncerty oraz projekcje filmowe. MOK zaprosił do udziału w zajęciach konstantynowskie szkoły, instytucje i osoby prywatne. Jedną z propozycji było również przybliżenie mieszkańcom największych oper, baletów i musicali światowych. Inną – zarejestrowane na DVD koncerty artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne.

koordynator zadania: Aleksandra Lobka