Celem projektu było podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, integracja regionu wokół tramwaju łączącego Lutomiersk – Konstantynów Łódzki – Łódź. Społeczna świadomość zachowania dziedzictwa kulturowego przy współczesnym rozwoju miast i kreowaniu nowej tożsamości w przestrzeni publicznej jest bardzo istotna. Graffiti w różnych formach towarzyszy mieszkańcom miast niemal na każdym kroku. Poprzez organizację warsztatów chcieliśmy budować pewną tożsamość, szukać istotnych, czasem niezauważalnych,
a jednak charakterystycznych cech miejscowości. Za pomocą graffiti uczestnicy warsztatów wyrażali swoje emocje. W trzech lokalizacjach: w Lutomiersku, Konstantynowie, w Łodzi przy zajezdni BRUS, powstały metalowe konstrukcje w kształcie sześcianu z zawieszonymi płytami OSB przeznaczonymi do malowania. Uczestnicy warsztatów przemieszczali się zabytkowym tramwajem wzdłuż jednej trasy (43,9). Byli to m.in. uczestnicy grupy plastycznej „Format A4”, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, gimnazjaliści, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Po zakończeniu warsztatów namalowane prace wielkoformatowe zostaną umieszczone w ogrodzie MOK.

 

Dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu na współorganizację projektów kulturalnych 2016.

koordynator zadania: Aleksandra Lobka