9 grudnia 2017r. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zorganizował bezpłatne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli i animatorów z edukacji ekologicznej, prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W kilkugodzinnych warsztatach wzięły udział 24 osoby.

W programie szkolenia znalazły się m.in. prawne regulacje gospodarowania wodami i ochrony wód, zasoby wodne kraju jako ekologiczny wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego, prognozy hydrologiczne, stan zasobów wodnych Polski, zarządzanie zasobami wody i administrowanie gospodarką wodną w Polsce. Warsztaty były prowadzone pod kątem praktycznych ćwiczeń z dziećmi. Nauczyciele zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy pedagogicznej z dziećmi oraz do stworzenia scenariuszy teatralnych przedstawień przyszłorocznego przeglądu teatralnego.

W dniach 20-27 marca 2018r. odbył się cykl warsztatów ekologicznych dla grup teatralnych, które wezmą udział w tegorocznym Przeglądzie Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych ”Torowisko 2018” pod patronatem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
Tematem 12 warsztatów były zasoby naturalne a przede wszystkim woda jako dobrodziejstwo natury, sposoby jej oszczędzania czyli rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi i jej obieg w przyrodzie. Zajęcia przeprowadzone metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych i plastycznych przeprowadziła Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Odwiedziliśmy Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, „Magnolki” „Pokaż Świat”, „Barwne Dzieci”, „Oliwkowy Gaj” oraz Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 5 w Konstantynowie Łódzkim.

W kwietniu zorganizowaliśmy 12 wyjazdów edukacyjnych dla dzieci z konstantynowskich przedszkoli i szkół. Dzieci i młodzież poznały obieg wody w przyrodzie. Na początek w Stacji Uzdatniania Wody w Ignacewie dowiedzieliśmy się skąd bierze początek każda kropla wody w konstantynowskich kranach. Z jakiej głębokości jest czerpana, jakie urządzenia pompują ja i uzdatniają. Kolejną częścią wyjazdu była Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi. Poznaliśmy proces mechanicznego oczyszczania, pracowite bakterie i powrót czystej wody do rzeki Ner. W ten sposób prześledziliśmy drogę wody od jej ujęcia do powrotu na łono natury. Odbiorcami wyjazdów byli uczestnicy grup teatralnych, które wezmą udział w tegorocznym Przeglądzie Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych ”Torowisko 2018” z placówek: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2 (dwie grupy), Niepubliczne Przedszkola: „Pokaż Świat”, „Oliwkowy Gaj”, „Barwne Dzieci” „Magnolki”, grupa przedszkolna ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5 (3 grupy) w Konstantynowie Łódzkim.

W dniach 15-18 maja 2018r. odbył się Przegląd Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych pod patronatem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem ekologii. Na scenie w ciągu dwóch dni zaprezentowało się ponad 300 młodych aktorów w 16 spektaklach, przygotowanych przez konstantynowskie placówek:

 • „Smutna rzeka “- Przedszkole Nr 1
 • „Pani Woda” – Przedszkole Nr 2
 • „Milionerzy Extra” – Niepubliczne Przedszkole „Barwne Dzieci”
 • “Przedszkolaki wiedzą jak dbać o wodę” – Niepubliczne Przedszkole „Oliwkowy Gaj”
 • „Ziemię mamy tylko jedną” – Niepubliczne Przedszkole „Pokaż Świat”
 • „Wstęp do przygody to ochrona wody” – Niepubliczne Przedszkole „Magnolki”
 • „Źródło życia” – Szkoła Podstawowa Nr 1 „0”
 • „Woda – źródło życia” – Szkoła Podstawowa Nr 1
 • „A co jeśli wody zabraknie?” – Szkoła Podstawowa Nr 2
 • „O wędkarzu i smutnej rybce” – Szkoła Podstawowa Nr 2
 • „O wędkarzach i brudnej rybce” – Szkoła Podstawowa Nr 5 „0”
 • „Ogień i woda. Bajka o dwu królestwach” – Szkoła Podstawowa Nr 5
 • „Harmonia” – Szkoła Podstawowa Nr 5
 • „Kosmiczna sprawa- ziemski problem” – Szkoła Podstawowa Nr 5
 • „Dbaj o mnie” – Szkoła Podstawowa Nr 5
 • Koło teatralne Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach

W Finale Przeglądu wystąpił dla dzieci „Teatr Króla” w spektaklu „Przygody zazdrosnego Liliputka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, wręczyliśmy ich ponad 600, a jury przyznało wyróżnienia dla 45 najzdolniejszych aktorów.

Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu pn: “XXIV Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej obejmujący problematykę zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej skierowany do mieszkańców województwa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

wartość ogólna zadania: 22.683,41
dotacja w wysokości: 20.000,00

koordynator zadania: Mariusz Augustyniak, Aleksandra Lobka