Celem projektu była próba niwelowania barier w dostępie do kultury oraz przygotowanie uczestników do odbioru muzyki poważnej oraz dzieł sztuki współczesnej. Dzięki metodyce zabawy, poważne dzieła stawały się nieco przystępniejsze, bardziej zrozumiałe, stawały się przedmiotem „niepoważnej wyobraźni”. Wspólne wyjazdy integrujące różnorodne środowiska były niezwykle cennym społecznie doświadczeniem, a wizyta w instytucjach kultury to niezwykłe doświadczenie zostawiające głęboki ślad w świadomości uczestników. W ramach projektu odbyły się 4 wyjazdy do 5 instytucji kultury. W każdym z nich wzięło udział 50 uczestników, łącznie zakupiliśmy 200 biletów.

22 października 2017r. grupa 50 osób, w tym podopieczni Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenia “Czuję sercem” wzięła udział w koncercie „Dźwięki (nie) z tej ziemi” w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dla wszystkich były to pierwsze odwiedziny w Filharmonii Narodowej. Koncert oraz doświadczenia muzyczne przeprowadzane w przerwie koncertu zaskakiwały niejednokrotnie. Wspólny przejazd oraz posiłek pozwoliły rozpocząć proces integracji grupy.

15 listopada 2017r. grupa pięćdziesięciu dzieci i podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięła udział w wycieczce do instytucji kultury Łodzi. W świecie tajemniczych kulis Teatru Wielkiego odkryliśmy wiele ścieżek i zakamarków. Odwiedziliśmy budynek techniczny Teatru Wielkiego i znajdujący się w nim: magazyn kostiumów, który jest największą garderobą mieszczącą ponad 55 tys. kostiumów oraz pracownie malarską. Nie lada atrakcją było poruszanie się po scenie z zapadniami.

Kolejnym etapem było Muzeum Sztuki MS2. Warsztaty odbyły się w najżywszym kontakcie z dziełami sztuki – nie w sali warsztatowej, ale bezpośrednio na galerii. Małych gości po piętrach wystawy poprowadziły animatorki z działu edukacji muzeum. Były rysowanki i wyklejanki, ale także inne aktywności i mnóstwo podchwytliwych pytań, niepozostawionych bez odpowiedzi.

“Dziadek do orzechów” to klasyczny balet do muzyki Piotra Czajkowskiego a jednocześnie najsłynniejsze zimowe przedstawienie dla dzieci. Profesjonalni tancerze i dzieci ze szkoły baletowej, ogromna choinka, przepiękne dekoracje, wyjątkowa choreografia a wszystko okraszone odrobiną magii, przy której ożywają nawet zabawki. 50 uczestników projektu mogło to wszystko podziwiać  w Teatrze Wielkim w Łodzi 8 grudnia 2017r.

We wtorek 13 grudnia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, 50 mieszkańców Konstantynowa uczestniczyło w koncercie dyplomowym studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W nowej Sali koncertowej w nieco świątecznym nastroju wysłuchaliśmy zespoły wokalne i instrumentalne. Tym koncertem pożegnaliśmy się z projektem „Dziecięca niepoważna edukacja muzyczna”.

Wszystkim współorganizatorom oraz uczestnikom bardzo dziękujemy za wspólne „odkrywanie” świata kultury.

Wyjazdy zorganizowano z ramach zadania „Dziecięca niepoważna wyobraźnia muzyczna – cykl wyjazdów dla zagrożonych wykluczeniem społecznym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Dostępna.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Partnerzy: Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie „Czuję sercem”

Koordynacja: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak