Miejski Ośrodek Kultury i Galeria OGRÓD SZTUKI w Konstantynowie Łódzkim zrealizowali projekt ETNO-DESIGN, dofinansowany z konkursu ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury na współorganizację projektów kulturalnych w Programie Łódzkiego Domu Kultury pn. Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+ – warsztaty twórcze na terenie województwa łódzkiego 2017.

W Galerii OGRÓD SZTUKI w ramach projektu odbył się cykl bezpłatnych warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla mieszkańców miasta Konstantynowa Łódzkiego i okolic w wieku 60+ podczas których przybliżyliśmy kulturę i sztukę ludową z trzech regionów: sieradzkiego, opoczyńskiego i łowickiego.

koordynator zadania: Elżbieta Kusińska