Projekt edukacyjno-artystyczny, który był skierowany do seniorów pochodzących z miasta i okolicznych wsi gminy Konstantynów Łódzki. Dzięki niemu została zapewniona większa więź kulturowa pomiędzy różnymi społecznościami lokalnymi, wzmocniono tożsamość regionalną  poprzez kultywowanie tradycji włókienniczych z regionu sieradzkiego.

Cykl warsztatów prowadzony był przez osoby posiadające wiedzę o historii włókiennictwa w regionie sieradzkim i są praktykami – tkaczami.

Warsztaty edukacyjno-praktyczne wniosły nowe informacje do działań kulturowych
i artystycznych. Prowadzący zapoznali uczestników z historią i kolorystyką pasiaka sieradzkiego. Poprzez bezpośredni udział w warsztatach rozwinęliśmy zdolności kreatywno-artystyczne i manualne 20 uczestników tj.: słuchacze Uniwersytetu III Wieku, członkiń  Ludowego Zespołu Śpiewaczego NIESIĘCIN oraz sympatyków Galerii OGRÓD SZTUKI powyżej 60-tego roku życia.

 

koordynator zadania: Elżbieta Kusińska