Zadanie miało na celu upowszechnić i utrwalić kulturę regionalną reprezentowaną przez Ludowy Zespół Śpiewaczy “Niesięcin”. Powstał on w 1993r. w związku z organizacją I Dożynek Miejskich w Konstantynowie Łódzkim. Wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich „Niesięcin” w Konstantynowie Łódzkim. Założycielką i kierownikiem Zespołu jest emerytowana nauczycielka p. Anna Krystyna Urbańczyk. W repertuarze Ludowego Zespołu „Niesięcin” znajdują się przyśpiewki biesiadne, strażackie, patriotyczne i żołnierskie oraz kościelne, ale zasadniczą część stanowią piosenki ludowe, obrzędy i zwyczaje naszego regionu. Zespół prowadzi aktywną działalność na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego i województwa łódzkiego. Ponadto Zespół wykonuje prace w dziedzinie ludowej plastyki papierowej, tworząc kwiaty, wycinanki, pająki, ozdoby choinkowe, pisanki wielkanocne.

Od początku był oddolną inicjatywą lokalnej społeczności związanej z kołem gospodyń wiejskich. Z okazji jubileuszu zorganizujemy koncert z udziałem Jubilatów oraz folklorystycznej grupy “Boguszyczanie”. Połączenie muzycznego folkloru regionu sieradzkiego ze stylizowanym tańcem będzie interesującym widowiskiem związanym z tradycją i wzmacnianiem lokalnej tożsamości. Koncert zostanie zarejestrowany a jego fragmenty będą bezpłatnie udostępniane na zasadzie otwartej licencji na portalach społecznościowych wnioskodawcy i partnerów.

Rezultaty projektu:

  • koncert jubileuszowy zrealizowany w MOK dla mieszkańców miasta i województwa
  • warsztaty muzyczne z zespołem akompaniującym oraz taneczne
  • nagranie audio-video live koncertu zarejestrowane na DVD
  • wydanie folderu o Ludowym Zespole Niesięcin
  • wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego
  • wzrost wiedzy o folklorze miejskim szerszej publiczności
  • umocnienie więzi społeczności lokalnej
  • wzrost współpracy pomiędzy różnymi instytucjami

Rezultatem zadania ponadto było upowszechnienie dorobku kultury lokalnej i zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym.

koordynator zadania: Mariusz Augustyniak, Aleksandra Lobka