Głównym celem było wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez promocję, przybliżenie i upowszechnianie tradycyjnej kultury regionu sieradzkiego poprzez stworzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego Niesięcinki, co zostało zrealizowane.

 

Kolejnymi celami były:

zainteresowanie szerszej grupy odbiorców folklorem poprzez umieszczenie materiałów na stronie wnioskodawcy i partnerów – przewidywani odbiorcy za pomocą lokalnych mediów

oraz umacnianie więzi społeczności lokalnej poprzez udział dzieci w próbach i występach zespołu

Rezultatami projektu są:

– stworzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego “Niesięcinki”

– poszerzenie składu i działalności Ludowego Zespołu “Niesięcin”

– wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego

– wzrost wiedzy o kulturze ludowej szerszej publiczności

– umocnienie więzi społeczności lokalnej

– wzrost współpracy pomiędzy różnymi instytucjami

Rezultatem projektu jest ponadto upowszechnienie dorobku kultury lokalnej i zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym.