Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zrealizował projekt pn: „Generacja 6.0” – cykl warsztatów dla seniorów”. Zadanie poszerzyło horyzonty osób 60+ poprzez działania o charakterze społecznym, technologicznym i rehabilitacyjnym w formie bezpłatnych warsztatów, prelekcji i spotkań.

W ramach zadania odbywały się cotygodniowe warsztaty gimnastyki dla seniorów (20 warsztatów) oraz spacery Nordic Walking (20 spacerów) prowadzone przez specjalistę. Osoby nie posiadające kijków mogły je bezpłatnie wypożyczyć. Poprzez zajęcia seniorzy poprawili swoją sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną. Dodatkowo odbyły się spotkania z lekarzami i dietetykami, na których omówiono zasady prawidłowego odżywiania w różnych schorzeniach czy nawyki żywieniowe. Odbyło się także spotkanie z psychologiem, aby zachęcić seniorów do podejmowania nowych aktywności, nawiązywania relacji i poszukiwania pasji.

W celu aktywizacji konstantynowskich seniorów przeprowadziliśmy również wykłady o kulturze z zakresu literatury, teatru, sztuki czy muzyki. Dodatkowo osoby, które chciały doskonalić umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa, rękodzieła, decoupage, scrabbookingu pod okiem wykwalifikowanego instruktora zaprosiliśmy na cotygodniowe warsztaty artystyczne.  Dla tej grupy zorganizowaliśmy wyjazd do Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi i Pałacu Herbsta.

Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu odbyły się na wykłady dotyczące szeroko pojętego „życia” w sieci, których uzupełnieniem były cotygodniowe warsztaty z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Zakończeniem projektu było wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku. Grupa uczestników Nordic Walking wyruszyła na spacer do pobliskiego hotelu położonego w lesie, gdzie zorganizowano wernisaż prac uczestników warsztatów artystycznych. Na zorganizowanym spotkaniu zamówione było wyżywienie oraz transport.

Długi czas trwania projektu i cykliczność pozytywnie wpłynął na kondycję fizyczną i psychiczną oraz wprowadził systematyczność w życiu konstantynowskich seniorów.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV.