I Międzynarodowy Plener Malarski „Kraina Nerem płynąca”

Plener zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Pabianicach.  Patronat: Starosta Pabianicki Krzysztof Habura, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz oraz Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski. Głównym celem jest pokazanie za pomocą obrazów piękna rzeki Ner. Założeniem organizatorów jest zmiana wizerunku doliny rzeki.  Organizując plener malarski, pragnęliśmy przybliżyć mieszkańcom województwa oraz miast leżących nad Nerem, piękno tych miejsc, o które warto zabiegać,  aby były bardziej przyjazne i dostępne. Bazą noclegową był Ośrodek Rekolekcyjno – Konferencyjnym w Porszewicach, do którego zjechali się artyści z takich państw,  jak Francja, Niemcy, Białoruś oraz z Polski: Sanoka, Bielska Białej, Katowic, Ostrołęki, Bydgoszczy, Inowrocławia, Głowna, Rudzicy, Pabianic Łodzi i Konstantynowa.

Ich zadaniem było stworzenie prac malarskich w różnorodnych technikach, oddających klimat rzeki Ner. W projekt malarski włączyły się również instytucje zajmujące się ekologią oraz ochroną dóbr naturalnych. Na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie odbył się happening plastyczny z udziałem dzieci z konstantynowskich szkół. Z pomocą Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego odbyły się dwie wycieczki z przewodnikiem, wokół miejscowości leżących nad Nerem. Na kształtowanie świadomości ekologicznej, duży wpływ wywierają bodźce zewnętrzne. W tym celu zorganizowano wyjazd do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Odbyły się również wykłady poświęcone ekologii i tematyce gospodarki wodno-ściekowej.

Podczas wykładów została przekazana wiedza na temat znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informacje o bieżących problemach
i działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Zakończeniem pleneru jest wystawa poplenerowa, która można oglądać w Galerii “Ogród Sztuki” oraz katalog poplenerowy, w którym oprócz wybranych znajdzie się informacja na temat rzeki Ner.

koordynator zadania: Aleksandra Lobka