Projekt Muzyka chóralna – pasja i rozwój

 Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównymi odbiorcami projektu był chór Cantores Misericordiae Dei. Celem projektu był rozwój umiejętności i upowszechnienie wiedzy z zakresu edukacji muzycznej. Uczestnicy brali udział w warsztatach nauki czytania nut i emisji głosu oraz byli słuchaczami wykładów z zakresu teorii i historii muzyki regionu i muzyki sakralnej. W celu poprawy wizerunku zostały zakupione stroje estradowe, teczki na nuty oraz program do pisania nut. W ramach projektu chór zaśpiewał w Poddębicach, parafii Chrystusa Króla w Łodzi, w kościele św. Józefa oraz Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim. Swoim śpiewem uświetnił także uroczystość nadania wielkich biletów 43BIS w hotelu Kacperski. Chór otrzymał nowe stroje, wyjechał do Uniejowa, gdzie zaśpiewał w parafii pw. św. Floriana.

Warsztaty były nieodpłatne.

koordynator zadania: Mariusz Augustyniak, Aleksandra Lobka