Ostatnie 8 miejsc na bezpłatny warsztat!

Ostatnie 8 miejsc na bezpłatny, 4 godzinny certyfikowany warsztat, na którym zaprezentujemy jak w niestandardowy sposób pracować z dziećmi, aby zainteresowały się i rozumiały sztukę aktualną. Przedstawimy metody pracy, tak aby wzbudzić reakcję młodego widza, słuchacza, odbiorcy sztuki nowoczesnej.  Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2022 r. o godz. 9:00 w MOK, ul. Łódzka 28. w reżimie sanitarnym.  Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. MOK tel 42 211 17 63, sekretariat@mok.konstantynow.pl

Prowadząca:

Agnieszka Wojciechowska-Sej – historyczka sztuki i podyplomowa pedagożka, edukatorka. Od 2008 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Dziale Edukacji. Programuje i realizuje działania edukacyjne adresowane do wszystkich grup wiekowych. Jest jurorką Olimpiady Artystycznej. Współtworzy programy szkoleniowe dla animatorów kulturowych i edukatorów muzealnych na zlecenie NIMOZ-u. Jest współautorką „Książki do zobaczenia”, a także scenariuszy do programu telewizyjnego „Kulturanek” zrealizowanego wspólnie przez Muzeum Sztuki w Łodzi i TVP Kultura. W latach 2016–2017 współtworzyła polską odsłonę międzynarodowego projektu „Translocal: Museum as a Toolbox”. Obecnie pielęgnuje klub ms17 – młodzieżową grupę zapaleńców odpowiedzialną za budowanie programu towarzyszącego do wystaw Muzeum Sztuki w Łodzi. W latach 2016–2018 pracowała jako koordynatorka łódzkiej odsłony programu Bardzo Młoda Kultura – Koalicje Kultury. Na zlecenie NIMOZ-u współtworzy coroczne warsztaty edukacji kreatywnej dla edukatorek i edukatorów muzealnych w MSŁ, prowadzi liczne warsztaty doskonalące dla animatorów, edukatorów i nauczycieli.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!” – 2021