„Generacja 6.0” – cykl warsztatów dla seniorów”

➡️Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim realizuje projekt pn: „Generacja 6.0” – cykl warsztatów dla seniorów”. Zadanie poszerzy horyzonty osób 60+ poprzez działania o charakterze społecznym, technologicznym i rehabilitacyjnym w formie bezpłatnych warsztatów, prelekcji i spotkań. Długi czas trwania projektu i cykliczność pozytywnie wpłynie na kondycję fizyczną i psychiczną oraz wprowadzi systematyczność w życiu konstantynowskich seniorów.
➡️W ramach zadania odbywają się cotygodniowe warsztaty gimnastyki dla seniorów (20 warsztatów) oraz spacery Nordic Walking (20 spacerów) prowadzone przez specjalistę. Osoby nie posiadające kijków mogę je bezpłatnie wypożyczyć. Poprzez zajęcia seniorzy poprawią swoją sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną. Dodatkowo odbędą się spotkania z lekarzami i dietetykami. Omówimy zasady prawidłowego odżywiania w różnych schorzeniach, nawyki żywieniowe. Odbędzie się także spotkanie z psychologiem, aby zachęcić seniorów do podejmowania nowych aktywności, nawiązywania relacji i poszukiwania pasji.
➡️W celu aktywizacji konstantynowskich seniorów przeprowadzimy również wykłady o kulturze z zakresu literatury, teatru, sztuki czy muzyki. Dodatkowo osoby, które chcą doskonalić umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa, rękodzieła, decoupage, scrabbookingu pod okiem wykwalifikowanego instruktora zapraszamy na cotygodniowe warsztaty artystyczne. Dla tej grupy zorganizujemy wyjazdy do Muzeum Sztuki w Łodzi.
➡️Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu zapraszamy na wykłady dotyczące szeroko pojętego „życia” w sieci. Dodatkowo odbywają się cotygodniowe warsztaty z obsługi komputera i korzystania z Internetu.
➡️Zakończeniem projektu będzie wspólne spotkanie przy ognisku dla uczestników spacerów Nordic Walking połączone z wernisażem prac powstałych podczas warsztatów artystycznych.

➡️Zadanie realizowane od stycznia do czerwca 2022 r. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV.