#TWORZE KULTURE / STARTUJEMY! WYPEŁNIJ NASZĄ ANKIETĘ

➡️Startujemy! Wypełnij ankietę i twórz z nami kulturę.
Odpowiedzi udzielone na pytania posłużą nam do stworzenia diagnozy zarówno potrzeb kulturalnych mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, jak i ich potencjału kulturowego.
➡️Dzięki tej diagnozie zyskamy wiedzę na temat obszarów, które mogłyby stać się przedmiotem projektów realizowanych wspólnie z Wami. Już w maju ogłosimy nabór na inicjatywy lokalne i zrealizujemy Wasze pomysły.
➡️Ankieta do 24.04.2022 www.mok.konstantynow.pl/ankieta
Papierowo w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
➡️Badanie przeprowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark.
➡️Zadanie pn: „Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022