2022 Infrastruktura domów kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim podpisał umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Konstantynowie Łódzkim” polegało na gruntowym remoncie przestrzeni pracowni artystycznych placówki, mieszczących się w starym budynku, wymagającym natychmiastowego remontu.  W ramach zadania zostały wykonane: projekt architektoniczny, modernizacja pomieszczeń wystawienniczych oraz pracowni, toalety i dachu.

Celem projektu było zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków dla prowadzenia działalności edukacyjnej i animacyjnej w Konstantynowie Łódzkim dla wszystkich mieszkańców. Istotnym elementem remontu było zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Efektem realizacji zadania jest wysoki standard działalności MOK, stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych oraz wzmocnienie jego znaczenia w pobudzaniu aktywności obywatelskiej.

Przyznane środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 139 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 269 637,74 zł

Zadanie „Rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury – modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Konstantynowie Łódzkim” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego