2022 „Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim” w ramach realizacji projektu wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zrealizował I część zadania pn: „Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim” w ramach realizacji projektu wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022. Celem projektu jest zainicjowanie działań służących wzmocnieniu więzi działalności MOK z mieszkańcami, poprzez odkrycie i rozwinięcie ich potencjału kulturowego.

Pierwszym elementem było przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego według opracowanego scenariusza wywiadu. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu jakościowych i ilościowych metod zbierania i analizy danych przez Biuro Badań Społecznych Question Mark. Szczególną uwagę zwróciliśmy na 3 grupy: młodzież i studenci w wieku 13-26 lat, dorośli 35+ oraz mieszkańcy osiedla „Srebrna Ostoja”.  Wnioski z badania ujęte zostały w raporcie, który zawiera wskazówki i rekomendacje dotyczące charakteru działań MOK w Konstantynowie służące wzmocnieniu jego zaangażowania w realizację potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

Kolejnym etapem był nabór na inicjatywy kulturalne mieszkańców miasta. Zgłoszono 9 inicjatyw. 20.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej, w skład której zgodnie z regulaminem naboru weszli: Lena Podsiadła – Dyrektor MOK w Konstantynowie Łódzki, Aleksander Lysko – przedstawiciel NCK oraz osoby, które złożyły inicjatywy do naboru. W rezultacie komisja zarekomendowała do realizacji następujące inicjatywy:

– „Portret Miasta”

– „Jam session”

– „Miłośnicy Przyrody”

– „Warsztaty genealogiczne”

– „Wielozmysłowe warsztaty dla smyka”

– „Szydełko i czytanie to nasze rozwiązanie”

– „Koncert Kapeli Podwórkowej Konstantynowiacy”

Autorzy wybranych inicjatyw wspólnie z pracownikiem MOK stworzyli plan realizacji projektów.  Ich realizacja będzie trwała od 30.07 do 14.11.2022 r. Budżet inicjatyw wynosi 32 tys.

Raport