Mali Twórcy – warsztaty ceramiczne

Mali Twórcy – warsztaty ceramiczne

Zadanie dofinansowane przez FUNDACJĘ BGK – program: Na dobry początek! XV edycja, 2022

W ramach projektu przeprowadziliśmy 40 warsztatów dla tysiąca dzieci ze wszystkich konstantynowskich przedszkoli, szkół, z Zespołu Szkół Specjalnych oraz podopiecznych Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Każdy warsztat rozpoczęliśmy od wprowadzenia dzieci w świat rzeźby. Uczestnicy poznali techniki jej kształtowania oraz proces powstawania rzeczy codziennego użytku jakim są np. naczynia. Kolejnym krokiem był bezpośredni kontakt i praca z gliną samoutwardzalną. Każde dziecko miało przygotowany swój materiał, tak aby poczuło, że glina jest zimna, lepka i różni się od innych mas do lepienia, które znają. Zakupione koła garncarskie pozwoliły zaprzyjaźnić się z nowym materiałem w bardziej profesjonalny sposób, ukazując inny proces formowania bryły. Ostatnim etapem małych twórców był proces dekorowania. Przygotowaliśmy różnorodne ozdoby (listki, gałązki, stemple, koronki) dające inne faktury, tak aby pobudzić ich fantazję, uwalniając wewnętrzną ekspresję twórczą dziecka. Każdy uczestnik swoje dzieło zabrał ze sobą do domu. Podsumowaniem projektu była wystawa rzeźb, które powstały indywidualnie i w grupach. Wernisaż wystawy odbył się podczas konstantynowskiego Dnia Dziecka.

Warsztaty dla zorganizowanych grup zostały poprzedzone certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli.  Pedagogów zaprosiliśmy na bezpłatny warsztat, na którym zaprezentowaliśmy metody pracy z dziećmi z dziedziny sztuki.  Animatorzy poznali rzeźbę poprzez praktykę oraz poszerzyli wiedzę na temat kompozycji, proporcji czy estetyki, tak aby wzbudzić reakcję młodego odbiorcy sztuki nowoczesnej. Warsztaty przeprowadziła Małgorzata Marszałł – historyczka sztuki i edukatorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.