2023 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „POLKA Z IKRĄ” w Konstantynowie Łódzkim

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “POLKA Z IKRĄ” popularyzuje kulturę ludową Polski oraz różnorodność folkloru świata z zaznaczeniem naszego dziedzictwa rybackiego. Organizacja festiwalu w Konstantynowie Łódzkim ma wielkie znaczenie dla rozwoju grup etnicznych w regionie i podtrzymania dorobku kulturalnego przodków. Na festiwalu zobaczyć będzie można regionalne zespoły oraz z całego świata, co umożliwi mieszkańcom i jego uczestnikom przeniesienie się nie tylko do innego państwa w Europie, ale również na inny kontynent. Naszym zamysłem jest popularyzacja różnorodności folkloru krajów i regionów zarówno tych położonych bliżej jak i dalej Bałtyku oraz nawiązanie współpracy. Nurtem wiodącym wydarzenia będzie muzyka, taniec i śpiew. Festiwal w mieście rozpoczną warsztaty taneczne i plastyczne zorganizowane w MOKu w tygodniu poprzedzającym finał festiwalu. W dzień festiwalowy ulicami miasta w kierunku parku na Placu Wolności przejdzie barwny, roztańczony korowód utworzony przez min. zespoły, mieszkańców miasta oraz zaproszonych gości. Szczególnym elementem kultywującym dziedzictwo rybackie będzie poznanie smaku naszej regionalnej zupy rybnej przez mieszkańców i gości z zagranicy. W tym celu zorganizowany zostanie poczęstunek w formie degustacji zupy przygotowanej z ryb śródlądowych zakupionych od loklanych hodowców. Impreza ma charakter przeglądu artystów ludowych ukazując muzyczną różnorodność kulturową oraz promocję regionu w połączeniu z tradycją rybacką. Festiwal zorganizowany będzie we współpracy z Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim. 8 lipca 2023 r.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „POLKA Z IKRĄ” w Konstantynowie Łódzkim realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00082-6523.2-SW0510007/23 z 25 maja 2023 r.
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka
Zdjęcie Polka