2023 “ZGRANA PAKA”

Celem projektu jest połączenie we wspólnej pracy twórczej dwóch grup rówieśniczych – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i szkół podstawowych w Konstantynowie Łódzkim. Stwarzając im wspólną przestrzeń do zabawy, wpłyniemy na wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, jak również damy możliwość szerszego zainteresowania kulturą. Chcemy wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom uczestników, takim jak: niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, brak doświadczenia w kontaktach rówieśniczych. W ramach zadania zorganizujemy bezpłatne warsztaty teatralne, taneczne i plastyczne. Podsumowanie zadania będzie wspólnie stworzony spektakl teatralny, innowacyjny w swojej formie z elementami czarnego teatru.
kwota dofinansowania: 25 tys. – 100 % Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Fajna Ferajna” – edycja I